Advance Search              Latest Recources

Showing search results (1–1 of 1):

 1. LSD: a Leaf Senescence Database
  Resource Category : Databases -> Plant Databases -> General Plant Databases

  Brief Description : Leaf senescence-associated genes, mutants and phenotypes

  Institute/s :
  Center for Bioinformatics, Peking University, Beijing 100871, P. R. China
  Address of Institute/s :
  Center for Bioinformatics, Peking University, Beijing 100871, P. R. China
  Country : China

  Associated Institutes :

  • College of Life Sciences, Peking University, Beijing 100871, P. R. China
  • National Laboratory of Protein Engineering and Plant Genetic Engineering, Peking University, Beijing 100871, P. R. China
  • Center for Bioinformatics, Peking University, Beijing 100871, P. R. China

  Associated Country : China


  Authors/Contributors : Xiaochuan Liu; Zhonghai Li; Zhiqiang Jiang; Yi Zhao; Jinying Peng; Jinpu Jin; Hongwei Guo; Jingchu Luo
  Contact Email : luojc@pku.edu.cn, hongweig@pku.edu.cn
  Year : 2010