Advance Search              Latest Recources

Showing search results (1–1 of 1):

 1. H-Invitational Database
  Resource Category : Webserver -> Human Genome -> Annotations

  Brief Description : The H-Invitational Database (H-InvDB) is a human gene database containing over 20,000 cDNA clusters from multiple high-throughput cDNA sequencing projects. The website provides a genome browser, blast searching, and searching based on information such as OMIM, GO, SCOP and HUGO IDs, chromosome number, data source and feature type. There is also an online user manual, and much of the data is downloadable in both flat file and XML formats.

  Institute/s :
  Integrated Database Group, Biological Information Research Center, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Tokyo, Japan.
  Address of Institute/s :
  Integrated Database Group, Biological Information Research Center, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Tokyo, Japan.
  Country : Japan


  Authors/Contributors : Tadashi Imanishi; Takeshi Itoh; Yutaka Suzuki; Claire O?Donovan; Satoshi Fukuchi; Kanako O Koyanagi; Roberto A Barrero; Takuro Tamura; Yumi Yamaguchi-Kabata; Motohiko Tanino; Kei Yura; Satoru Miyazaki; Kazuho Ikeo; Keiichi Homma; Arek Kasprzyk; Tetsuo Nishikawa; Mika Hirakawa; Jean Thierry-Mieg; Danielle Thierry-Mieg; Jennifer Ashurst; Libin Jia; Mitsuteru Nakao; Michael A Thomas; Nicola Mulder; Youla Karavidopoulou; Lihua Jin; Sangsoo Kim; Tomohiro Yasuda; Boris Lenhard; Eric Eveno; Yoshiyuki Suzuki; Chisato Yamasaki; Jun-ichi Takeda; Craig Gough; Phillip Hilton; Yasuyuki Fujii; Hiroaki Sakai; Susumu Tanaka; Clara Amid; Matthew Bellgard; Maria de Fatima Bonaldo; Hidemasa Bono; Susan K Bromberg; Anthony J Brookes; Elspeth Bruford; Piero Carninci; Claude Chelala; Christine Couillault; Sandro J. de Souza; Marie-Anne Debily; Marie - Dominique Devignes; Inna Dubchak; Toshinori Endo; Anne Estreicher; Eduardo Eyras; Kaoru Fukami-Kobayashi; Gopal R. Gopinath; Esther Graudens; Yoonsoo Hahn; Michael Han; Ze-Guang Han; Kousuke Hanada; Hideki Hanaoka; Erimi Harada; Katsuyuki Hashimoto; Ursula Hinz; Momoki Hirai; Teruyoshi Hishiki; Ian Hopkinson; Sandrine Imbeaud; Hidetoshi Inoko; Alexander Kanapin; Yayoi Kaneko; Takeya Kasukawa; Janet Kelso; Paul Kersey; Reiko Kikuno; Kouichi Kimura; Bernhard Korn; Vladimir Kuryshev; Izabela Makalowska; Takashi Makino; Shuhei Mano; Regine Mariage-Samson; Jun Mashima; Hideo Matsuda; Hans-Werner Mewes; Shinsei Minoshima;Keiichi Nagai; Hideki Nagasaki; Naoki Nagata; Rajni Nigam; Osamu Ogasawara; Osamu Ohara; Masafumi Ohtsubo; Norihiro Okada; Toshihisa Okido; Satoshi Oota; Motonori Ota; Toshio Ota; Tetsuji Otsuki; Dominique Piatier-Tonneau; Annemarie Poustka; Shuang-Xi Ren; Naruya Saitou; Katsunaga Sakai; Shigetaka Sakamoto; Ryuichi Sakate; Ingo Schupp; Florence Servant; Stephen Sherry; Rie Shiba; Nobuyoshi Shimizu; Mary Shimoyama; Andrew J Simpson; Bento Soares; Charles Steward; Makiko Suwa; Mami Suzuki; Aiko Takahashi; Gen Tamiya; Hiroshi Tanaka; Todd Taylor; Joseph D Terwilliger; Per Unneberg; Vamsi Veeramachaneni; Shinya Watanabe; Laurens Wilming; Norikazu Yasuda; Hyang-Sook Yoo; Marvin Stodolsky; Wojciech Makalowski; Mitiko Go; Kenta Nakai; Toshihisa Takagi; Minoru Kanehisa; Yoshiyuki Sakaki; John Quackenbush; Yasushi Okazaki; Yoshihide Hayashizaki; Winston Hide; Ranajit Chakraborty; Ken Nishikawa; Hideaki Sugawara; Yoshio Tateno; Zhu Chen; Michio Oishi; Peter Tonellato; Rolf Apweiler; Kousaku Okubo; Lukas Wagner; Stefan Wiemann; Robert L Strausberg; Takao Isogai; Charles Auffray; Nobuo Nomura; Takashi Gojobori; Sumio Sugano
  Year : 2004